Dlaczego wymagana jest weryfikacja moich danych?

Weryfikacja zwiększa wzajemne zaufanie. Daje nam pewność, że klient jest tym, za kogo się podaje i znajduje się w miejscu, w którym twierdzi, że się znajduje. Dzięki weryfikacji możemy robić więcej dla naszych klientów, na przykład zwiększyć, a nawet usunąć limity konta. 

Weryfikacja tożsamości wymaga zwykle przedstawienia obu następujących dokumentów: 

  1. Kolorowa kserokopia ważnego, urzędowego dokumentu tożsamości, takiego jak paszport, dowód osobisty (przednia i tylna strona) bądź prawo jazdy.

  2. Dowód adresu zamieszkania, taki jak rachunek za usługi komunalne lub wyciąg bankowy z ostatnich trzech miesięcy. Na rachunku lub wyciągu powinno widnieć imię i nazwisko oraz adres zarejestrowany na koncie Skrill użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z następującym artykułem: Jak zwiększyć swoje limity?