Jak mogę zweryfikować swoją tożsamość na koncie Skrill za pośrednictwem mojego profilu na Facebooku?

Masz możliwość szybkiego zweryfikowania swojej tożsamości na koncie Skrill za pomocą swojego profilu na Facebooku. Jeśli zdecydujesz się zweryfikować swoje konto Skrill przez Facebooka, możesz od razu potwierdzić własność rachunku i adres konta Skrill. Co więcej, będziesz w stanie zweryfikować swoją tożsamość, po prostu przesyłając wydany przez rząd oficjalny dokument tożsamości.

Aby zweryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem profilu na Facebooku, wykonaj następujące czynności:

    1. W sekcji Verify Your Details na koncie Skrill kliknij Verify with Facebook.

    2. Teraz nastąpi przekierowanie do strony logowania na Facebooku. Aby kontynuować, musisz zalogować się na swoje konto na Facebooku.

    3. Po pomyślnym uwierzytelnieniu na Facebooku, musisz wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych, klikając niebieski przycisk Kontynuuj.

    4. Weryfikacja za pośrednictwem Facebooka zajmuje kilka sekund. Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem i zostaniesz poproszony o kontynuowanie procesu weryfikacji tożsamości. Klikając przycisk Kontynuuj, będziesz mieć możliwość dokończenia weryfikacji konta Skrill poprzez przesłanie dokumentu tożsamości.

Uwaga: aby pomyślnie zweryfikować swoją tożsamość poprzez swój profil na Facebooku, nazwa, data urodzenia, adres i adres e-mail na podanym profilu na Facebooku powinny odpowiadać tym zarejestrowanym na koncie Skrill.