Czy można stracić status Skrill VIP?

Poziomy statusu VIP są weryfikowane na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Jeśli status VIP został osignięty w obrębie jednego kwartału, konto utrzyma status VIP na okres kolejnego kwartału. Przykładowo, jeśli status VIP został osignięty w dniu 01 lutego, zostanie on utrzymany w marcu, a także w kolejnym kwartale (kwiecień, maj oraz czerwiec).

Jednakże, jeśli w drugim kwartale odpowiednia ilość transakcji nie zostanie przeprowadzona, status VIP zostanie utracony z końcem drugiego kwartału ( tj. 30ego czerwca).