Czym jest program Skrill dla partnerów?

Za każdego znajomego, któremu użytkownik poleci Skrill, a który następnie dokona płatności, użytkownik otrzyma prowizję do uzyskanego przez Skrill dochodu, do maksymalnej wysokości 100 EUR.

Każdy posiadacz osobistego konta Skrill ma prawo wziąć udział w programie rekomendacji*. Dowiedz się więcej.

Osoby mające swoją witrynę internetową lub w inny sposób obecne w Internecie mogą zarobić więcej, zostając  partnerem Skrill*.

Partnerzy Skrill otrzymują 20% udziału w dochodach z opłat transakcyjnych, do wysokości 1000 EUR za rekomendację w ciągu roku. Prowizja wypłacana jest codziennie na konto Skrill. Skrill zapewnia też codzienne raporty dotyczące rekomendacji i prowizji, dostępne na koncie użytkownika.

Warto też rozważyć możliwość zostania Ambasadorem Skrill VIP. Za przedstawienie Skrill nowych VIP-ów można zarobić do 100 000 EUR*. A za każdego nowego użytkownika, który spełni wymogi kwalifikacyjne do uzyskania statusu Skrill VIP, polecający otrzyma udział w dochodach ze wszystkich transakcji tego użytkownika ze sprzedawcami.

Dlatego warto popularyzować program Skrill VIP wśród znajomych i w ten sposób zdobywać dostępne nagrody. Dalsze informacje na temat możliwości zostania Ambasadorem Skrill VIP można znaleźć na stronie  Skrill VIP*.

* Obowiązują dodatkowe warunki.