Kim jest ambasador Skrill i jak można nim zostać?

Program Ambasador Skrill to program rekomendacji, w ramach którego członkowie o statusie VIP polecają Skrill nowych członków w zamian za hojny udział w zyskach, którego wartość może sięgnąć nawet 100 000 EUR.

Każdy posiadacz konta Skrill VIP może zostać Ambasadorem Skrill. Aby złożyć wniosek, należy wysłać e-mail na adres ambassador@skrill.com i poinformować, ilu członków VIP dany użytkownik może polecić oraz wskazać ich potencjalne miesięczne obroty.

Nasz Menedżer Skrill VIP skontaktuje się z użytkownikiem, aby omówić możliwości i warunki wyłącznego partnerstwa.