Dwustopniowa autoryzacja (2FA)

1. Co to jest dwustopniowa autoryzacja, uwierzytelnienie dwuczynnikowe (2FA)?

Dwustopniowa autoryzacja, zwana także 2FA, stanowi dodatkowe zabezpieczenie, które wymaga podania nie tylko hasła i adresu mailowego, ale także czegoś znanego tylko użytownikowi, tj. kodu 2FA wysyłanego na telefon komórkowy za pośrednictwem oprogramowania tokeniu zabezpieczającego.

Używanie adresu e-mail i hasła wraz z kodem 2FA utrudnia potencjalnym osobom niepożądanym uzyskanie dostępu do danych osobowych i tożsamości.

 

2. Jak włączyć dwustopniową autoryzację (2FA)?

    1. Po zalogowaniu się na konto Skrill wybierz Ustawienia, a następnie Bezpieczeństwo.

    2. W sekcji Uwierzytelnienie dwuczynnikowe wybierz opcję ZARZĄDZAJ, a następnie WŁĄCZ WERYFIKACJĘ. Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji.

* Kliknij, aby powiększyć obraz

    3. Zainstaluj na swoim telefonie aplikację Google Authenticator z Apple app store lub Google Play store.

    4. Zeskanuj kod QR wyświetlony na ekranie konfiguracji. Możesz to zrobić, klikając znak + w prawym górnym rogu, a następnie Skanuj kod paskowy na urządzeniu dla IOS lub klikając przycisk + w prawym dolnym rogu, a następnie Skanuj kod paskowy dla Androida.

* Kliknij, aby powiększyć obraz

    5. Wprowadź kod wyświetlany przez aplikację Google Authenticator, klikając klawisz Wprowadź kod.

    6. Kliknij przycisk Zweryfikuj, aby sfinalizować konfigurację.

Po aktywacji dwustopniowej autoryzacji, zostaną wyświetlone kody odzyskiwania 2FA(kody zapasowe). Są to jednorazowe kody 2FA. Należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty telefonu, te kody 2FA mogą zostać użyte do logowania się na konto i wygenerowania nowych.

Włączenie dwustopniowej autoryzacji wymaga wprowadzenia kodu uwierzytelniania dwuetapowego z aplikacji Google Authenticator podczas logowania do konta Skrill, aplikacji mobilnej Skrill lub na bramce płatniczej handlowca.

 

3. Nie mogę zeskanować kodu kreskowego podczas konfigurowania dwustopniowej autoryzacji. Co powinienem zrobić?

Jeśli masz problemy z skanowaniem kodu kreskowego, możesz ręcznie wprowadzić kod, aby pomyślnie skonfigurować urządzenie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

    1. Kliknij przycisk Nie można skanować kodu kreskowego?.

* Kliknij, aby powiększyć obraz

    2. W aplikacji Google Authenticator, kliknij „+”.

    3. Typ klucza: upewnij się, że wybrany jest "Time-based".

    4. W „Account” wpisz Swój pełny adres e-mail.

    5. W ”Key „ wpisz tajny klucz.

    6. Kliknij Done / DODAJ.

4. Nie mogę włączyć dwustopniowej autoryzacji.

Jeśli nie masz możliwości włączenia dwustopniowej autoryzacji, możliwe, że masz włączony token zabezpieczający w postaci urządzenia. * Musisz wyłączyć token sprzętowy, zanim będzie można włączyć token identyfikacyjny oprogramowania dwustopniowej autoryzacji. Jeśli nie masz tokenów sprzętowych i nadal nie można włączyć uwierzytelniania 2-elementowego, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Aby się z nami skontaktować, kliknij na dostępną poniżej opcję kontaktu z nami.

*Prosimy pamiętać, że nie obsługujemy już tokenów bezpieczeństwa w postaci osobnego urządzenia.

 

5. Czy mogę jednocześnie używać tokena w postaci osobnego urządzenia i oprogramowania na telefonie/urządzeniu?

Nie. Możliwe jest korzystanie z jednego rodzaju zabezpieczenia. Przed włączeniem tokenu oprogramowania na telefonie/urządzeniu należy wyłączyć token w postaci urządzenia.

*Prosimy pamiętać, że nie obsługujemy już tokenów bezpieczeństwa w postaci osobnego urządzenia.

 

6.Logowanie się do konta Skrill przy użyciu dwustopniowej autoryzacji

    1. Przejdź na stronę https://account.skrill.com/login.

    2. Wprowadź swój adres e-mail i hasło do konta Skrill.

  3. Następnie zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia tokenu zabezpieczającego. Otwórz swoją aplikację Google Authenticator w swoim urządzeniu i wprowadź wyświetlan kod  w polu weryfikacji dwuczynnikowej. Możesz także zaznaczyć pole , by Zapamiętać wybrane urządzenie.

* Kliknij, aby powiększyć obraz

Uwaga: pierwsza transakcja w aplikacji mobilnej będzie wymagać wprowadzenia weryfikacji dwuczynnikowej również z Google Authenticator. W ciągu 15-minutowej sesji nie musisz wprowadzać kodu do dalszych transakcji.

 

7.Co to jest urządzenie zaufane i jak go używać?

Zaufane urządzenie jest opcją umożliwiającą bezproblemowe logowanie. Wszystkie urządzenia niezaufane wymagają od klientów wygenerowania kodu uwierzytelniania do logowania się. Po zalogowaniu się do konta Skrill z pozycji komputera lub na stronie handlowca (Wallet Checkout) z dwustopniową autoryzacją zostanie wyświetlone pole wyboru Zaufaj temu urządzeniu. Zaznaczenie tego pola spowoduje dodanie przeglądarki do listy zaufanych urządzeń w sekcji uwierzytelniania dwuetapowego.

 

8.Ile urządzeń mogę dodać do zaufanych?

Możesz dodać do 5 urządzeń zaufanych (przeglądarki oraz urządzenia mobilne). Możesz usunąć stare urządzenia, by dodać nowe, wybierając: Moje konto >> Ustawienia >> Bezpieczeństwo >> Uwierzytelnianie dwuczynnikowe >> ZARZĄDZAJ klikając ikonę kosza obok urządzenia.

* Kliknij, aby powiększyć obraz

9.Logowanie się podczas płatności na stronie handlowca.

Podczas płatności na bramce handlowca, możesz zalogować się, by zapłacić z salda swojego konta Skrill. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

    1. Zaloguj się jak zwykle przy użyciu e-maila i hasła. Zostanie wyświetlony ekran do wprowadzenia tokenu bezpieczeństwa.

    2. Otwórz aplikację Google Authenticator w swoim urządzeniu i wpisz kod w dostępnym na bramce płatniczej miejscu.

* Kliknij, aby powiększyć obraz

    3. Z powodzeniem zalogujesz się na konto Skrill w usłudze bramki płatniczej handlowca.

 

10.Logowanie się przy użyciu kodów zapasowych 2FA.

Kody odzyskiwania 2FA(kody zapasowe) są generowane podczas konfiguracji dwustopniowej autoryzacji na koncie Skrill. Każdy kod odzyskiwania 2FA ma jednorazową ważność. To znaczy może być użyty tylko raz. Zalecamy zanotowanie kodów i przechowywanie ich w tajnym miejscu. NIE zalecamy używania kodów odzyskiwania 2FA zamiast kodów 2FA generowanych przez aplikację Google Authenticator na Twoim urządzeniu.

Zapasowe kody odzyskiwania 2FA są przydatne, jeśli urządzenie mobilne zostało zagubione lub skradzione. W takim przypadku kody zapasowe 2FA mogą być używane podczas logowania, zamiast generowania kodów 2FA z aplikacji Google Authenticator na swoim urządzeniu.

 

11.Jak wygenerować więcej kodów zapasowych?

Aby wygenerować więcej 2FA kodów zapasowych, po prostu wyłącz autoryzację dwuetapową (punkt 2 Jak włączyć dwustopniową autoryzację), a następnie uruchom ją ponownie. Po ponownym skonfigurowaniu dwustopniowej autoryzacji zostanie wyświetlony nowy zestaw kodów zapasowych 2FA.

Wszystkie stare kody stracą ważność po wygenerowaniu nowych kodów zapasowych 2FA.

 

12.Moje kody Google Authenticator nie działają. Co powinienem zrobić?

Może się zdarzyć, ponieważ czas w aplikacji Google Authenticator nie jest prawidłowo zsynchronizowany. Aby mieć pewność, że masz odpowiedni czas, wykonaj następujące czynności:

    1. Przejdź do głównego menu aplikacji Google Authenticator.*

    2. Kliknij Ustawienia.

    3. Kliknij Korekta czasu dla kodów.

    4. Kliknij Synchronizuj teraz.

    5. Na następnym ekranie aplikacja potwierdzi synchronizację czasu i będziesz mógł używać swoich kodów weryfikacyjnych do zalogowania się. Synchronizacja ma wpływ tylko na wewnętrzny czas aplikacji Google Authenticator i nie zmieni ustawienień daty i godziny na Twoim urządzeniu.

* W przypadku braku funkcji TimeSync w wersji IOS Google Authenticator i IOS użytkownicy powinni ręcznie wprowadzić czas i strefę na swoim urządzeniu.

13.Mój telefon został zgubiony lub skradziony. Co powinienem zrobić?

Zalecamy natychmiastową zmianę hasła do konta Skrill. Możesz użyć kodów zapasowych 2FA, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Jeśli nie masz dostępu do kodów odzyskiwania 2FA, możesz poprosić Biuro Obsługi Klienta, aby anulowało autoryzację dwuetapową na Twoim koncie. Aby się z nami skontaktować, kliknij na ostępną poniżej opcję kontaktu z nami.

 

14.Usunąłem konto w aplikacji Google Authenticator. Co powinienem zrobić?

Jeśli usuniesz konto z aplikacji Google Authenticator, zalecamy zmianę hasła do konta Skrill. Możesz użyć kodów zapasowych 2FA, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Po wykonaniu tej czynności należy wyłączyć weryfikację dwuczynnikową (punkt 16 Jak wyłączyć Weryfikację dwuczynnikową?).

Jeśli nie masz dostępu do kodów zapasowych 2FA, możesz poprosić Biuro Obsługi Klienta, aby anulowało autoryzację dwuetapową na Twoim koncie. Aby się z nami skontaktować, kliknij na dostępną poniżej opcję kontaktu z nami.

 

15.Czy potrzebuję połączenia internetowego, aby korzystać z dwustopniowej autoryzacji?

Tak, jeśli połączenie internetowe nie jest dostępne, nie będzie można zalogować się na konto Skrill z pozycji komputera oraz aplikacji mobilnej.

 

16. Jak wyłączyć dwustopniową autoryzację?

    1. Po zalogowaniu się na konto Skrill wybierz Ustawienia, a następnie Bezpieczeństwo.

    2. W sekcji Uwierzytelnienie dwuczynnikowe wybierz ZARZĄDZAJ, a następnie WYŁĄCZ WERYFIKACJĘ DWUCZYNNIKOWĄ.

* Kliknij, aby powiększyć obraz

    3. Po pomyślnym wyłączeniu 2FA konieczne jest wyczyszczenie aplikacji Google Authenticator i usunięcie wszystkich starych kodów.

    4. Aby usunąć stary kod, otwórz aplikację Google Authenticator i kliknij przycisk modyfikowania pióra. Zostanie wyświetlony przycisk usuwania dla każdego ustawionego kodu czasowego. *

    5. Usuń kod czasowy, który ma twój adres e-mail jako identyfikator. Możesz to zrobić, klikając odpowiedni adres e-mail, a następnie Usuń i potwierdzając działanie dla systemu IOS lub klikając ikonę kosza, a następnie potwierdzając działanie dla Androida. Przetrzymywanie nieważnych kodów w Google Authenticatorze nie jest zalecane, ponieważ to spowoduje zamieszanie, jeśli musisz wielokrotnie skonfigurować konto.

* W zależności od urządzenia konieczne może być kliknięcie kodu i przytrzymanie go palcem, aby można było wyświetlić opcję usunięcia.

 

Więcej informacji na temat korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego można uzyskać na specjalnej stronie Google.