Mam problem z wypłaceniem środków na swoje konto bankowe. Co zrobić?

Wypłaty środków na konto bankowe można dokonać jedynie na konto bankowe, którego jesteś właścicielem.

Prosimy upewnić się, że podawane są poprawne dane podczas wypełniania informacji o koncie bankowym.

Jeśli nie wiesz, jak wypełnić wymagane pola, skontaktuj się z bankiem. Wprowadzenie nieprawidłowych informacji może powodować opóźnienie lub odrzucenie transakcji i / lub niepożądane opłaty.

Jeżeli pojawiają się trudności, należy sprawdzić, czy:

    - Dane zostały wpisane poprawnie.
    - Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących konta Skrill.
    - Obowiązujące limity są wystarczające do zlecenia tej płatności.
    - Nie ma żandych ograniczeń dotyczących danego rachunku bankowego.

Jeżeli próba wypłaty się nie powiedzie, przy kolejnej próbie pojawi się na koncie więcej informacji. Należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami, aby rozwiązać wszelkie problemy, które mogły wystąpić. Konieczne jest upewnienie się, że podano wystarczająco informacji, abyśmy mogli pomyślnie przetworzyć zlecenie wypłaty środków.