Czy można założyć konto przy użyciu karty kredytowej lub rachunku bankowego należącego do kogoś innego?

Nie. Dane finansowe zarejestrowane w Skrill muszą być na nazwisko użytkownika. Skrill przeprowadza okresowe kontrole mające zapewnić przestrzeganie tego warunku.