Jak wypłacić środki na swój rachunek bankowy?

Opcja wypłaty środków poprzez przelew bankowy umożliwia przesłanie funduszy z elektronicznego portfela Skrill na osobiste konto bankowe.

 

Jak wypłacić środki na swoje konto bankowe?

    1. Przejdź do sekcji Wypłać na swoim koncie Skrill.
    2. Klilknij Wypłać teraz w obszarze Konto Bankowe.
    3. Wybierz bank i kliknij Dalej. Jeżeli nie zostało jeszcze dodane konto bankowe, kliknij Dodaj rachunek bankowy w celu uzupełnienia danych konta.. 
    4. Wprowadź kwotę i kliknij Dalej. W zależności od kraju może być konieczne podanie dodatkowych informacji (np. w przypadku Brazylii – numer CPF/CNPJ).
    5. Pojawi się strona podsumowania z informacjami o wypłacie. Aby sfinalizować wypłatę, kliknij Potwierdź. *

* Aby zakończyć transakcję, wprowadź swój kod PIN.

Uwaga: w zależności od kraju zamieszkania i waluty rachunku bankowego, wypłata może zostać przetworzona jako przelew lokalny lub międzynarodowy. Jeżeli dostępna jest opcja lokalnego przelewu bankowego, możemy poprosić o podanie danych lokalnego rachunku bankowego (np. w przypadku Rosji – imię, drugie imię i nazwisko pisane cyrylicą).

 

Jakie są opłaty i limity?

Aby sprawdzić limity wypłat, przejdź do sekcji Wypłać na swoim koncie. Po wybraniu konta bankowego, na które chce się wypłacić środki zostaną wyświetlone obowiązujące limity. Wyświetlane limity są zgodne z dostępnym saldem i stanem weryfikacji konta.

Aby sprawdzić opłatę za wypłatę, przejdź do sekcji Wypłać na swoim koncie lub odwiedź naszą stronę Opłat.

Jeśli waluta wypłaty jest inna niż waluta konta Skrill, oprócz naszych hurtowych kursów wymiany doliczona zostanie dodatkowa opłata za wymianę walut.

 

Jak długo zajmuje zaksięgowanie środków na swoim koncie bankowym?

W zależności od kraju, z którego dokonuje się wypłaty funduszy, zaksięgowanie środków może zająć mniej niż 1 dnia do 5 dni roboczych. Po zleceniu przelewu zostaną wyświetlone ramy czasowe przetwarzania.