Co to jest zlecenie warunkowe i jak je można utworzyć?

Zamówienie warunkowe umożliwia zakup lub sprzedaż kryptowaluty po określonej, wcześniej zdefiniowanej cenie. Gdy wymagany warunek cenowy zostanie osiągnięty, zostaje automatycznie przeprowadzona wymiana.

Wszystkie polaedytowalne, dzięki czemu możesz dostosować swoje zamówienie w dogodnej chwili. W tym celu:

    1. Na karcie Handel w sekcji Krypto swojego konta Skrill wybierz opcję KUP lub SPRZEDAJ.

    2. Na karcie Warunkowe na odpowiedniej liście rozwijanej wybierz waluty, którymi chcesz handlować. Możesz wybrać opcję utworzenia zamówienia dla waluty Fiat lub Bitcoin względem każdej innej kryptowaluty.

 

* Kliknij, aby powiększyć obraz

    3. Wybierz cenę, po której zlecenie ma zostać zrealizowane. Wprowadź kwotę, którą chcesz wydać lub otrzymać. Możesz również wybrać opcję utworzenia zamówienia dla wartości procentowej swojego dostępnego salda.

Pamiętaj:

  • Możesz handlować swoim saldem Bitcoinów tylko wtedy, gdy masz takie saldo dostępne.
     
  • Niektóre dostępne kryptowaluty (DSH, KNC, ATO) mogą być wymieniane wyłącznie na Bitcoiny.
  • W zestawieniu cenowym można sprawdzić wahania cenowe dla zakresu daty z uwzględnieniem godzin, dni, tygodni, miesięcy i lat. Zakres dat można wybrać z rozwijanego menu w zestawieniu.
  • Po wykonaniu zlecenia warunkowego lista aktualnych zleceń warunkowych zostanie automatycznie zaktualizowana i dane zlecenie zostanie wyłączone.
     
  • W dowolnej chwili można modyfikować, dezaktywować (przy użyciu przycisku Status) oraz/lub usuwać zlecenia warunkowe (przy użyciu ikony kosza) za pomocą karty Portfolio lub Handel.
  • Pod kartą Handel można tylko modyfikować lub przeglądać alerty zgodnie z wybraną walutą.

 

Jakie są opłaty i limity?

Opłaty i limity można sprawdzić na karcie Handel w sekcji Krypto.

Więcej informacji na temat opłat można znaleźć na stronie Kryptowaluta

Jeśli wymienisz Bitcoiny na inną kryptowalutę, potrącona opłata zostanie pobrana w Bitcoinach.
 

Kursy wymiany walut są otrzymywane bezpośrednio od naszego dostawcy wymiany Coinbase i są aktualizowane co 5 sekund.

 

 

* Usługa jest obecnie dostępna tylko w wybranych krajach. Jeśli widzisz sekcję Krypto w zakładce HANDEL (po lewej stronie na koncie), oznacza to, że usługa jest dostępna dla Ciebie.