Co to jest zlecenie cykliczne i jak je można utworzyć?

Nasza funkcja zleceń cyklicznych pozwala na automatyczne dokonywanie transakcji w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria.

Zlecenia cykliczne pomagają kupować kryptowaluty w mniejszych porcjach w regularnych odstępach czasu, zamiast dokonywania pojedynczej większej transakcji. Jest to strategia tradingowa tzw. Uśrednianie kosztów dolarowych, często używana do zmniejszenia wpływu wahań kryptowalut na cały zakup.

 

Aby utworzyć zlecenie cykliczne:

  1.  Odwiedź zakładkę Handel w dziale Krypto.
  2. Wybierz kryptowalutę, którą chcesz kupić, wprowadź kwotę wydatków w walucie fiducjarnej, wybierz jak często to zlecenie ma się powtarzać, dzień zdarzenia.
  3. Opłaty i całkowita kwota wydatków zostaną wyświetlone na ekranie. Przejrzyj i kliknij Utwórz zlecenie.

 

 

Jak mogę zarządzać moimi zleceniami cyklicznymi?

Możesz przeglądać, dezaktywować (za pomocą przycisku Status) i/lub usuwać (za pomocą ikony kosza) swoje zlecenia cykliczne w dowolnym momencie poprzez zakładki Portfolio lub Handel.

 

Kiedy realizowane są zlecenia cykliczne?

Cykliczne zamówienia są realizowane o 00:00 UTC w wybranym dniu po aktualnych cenach rynkowych. Możesz ustawić zlecenie cykliczne jako operację wykonywaną z częstotliwością raz na tydzień, raz na dwa tygodnie lub raz na miesiąc.

 

Jakie waluty są obsługiwane?

Wszystkie nasze kryptowaluty wymienione są w zakładce Krypto> Kup. Jednak pary wymiany walutowej krypto na krypto nie są obsługiwane dla zleceń cyklicznych.

 

Moje zlecenie cykliczne nie powiodło się. Co zrobić?

Ze względu na wysokie ryzyko zmienności związane z handlem kryptowalutami nie możemy zagwarantować, że będzie możliwość kupienia udziału w obsługiwanej kryptowalucie w momencie złożenia zlecenia.

Upewnij się, że Twoje konto jest aktywne, a główne saldo jest wystarczające do realizacji zlecenia. Jeśli saldo nie jest wystarczające do realizacji nadchodzącego zlecenia, wyślemy przypomnienie na 24 i 48 godzin przed planowanym terminem.

Jeśli zlecenie cykliczne nie powiedzie się, ponowna próba jego realizacji zostanie podjęta w kolejnym zaplanowanym terminie.

 

* Usługa jest obecnie dostępna tylko w wybranych krajach. Jeśli widzisz sekcję Krypto (po lewej stronie na koncie), oznacza to, że usługa jest dostępna dla Ciebie.