Jak złożyć skargę?

Mamy nadzieję, że nasi użytkownicy są zadowoleni ze Skrill. Jednak w razie problemów, prosimy o kontakt, abyśmy mogli usprawnić naszą usługę.

Aby sprawa została rozpatrzona szybko i sprawie, skontaktuj się z nami klikając na dostępną opcję kontaktową poniżej.

Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana w zadowalający sposób, można podjąć dalsze kroki.

Skargę może złożyć każdy użytkownik, który uważa, że miało miejsce zdarzenie, takie jak (między innymi):

  • Naruszenie opublikowanych zasad firmy Skrill.
  • Niewywiązanie się przez firmę Skrill z prawnych zobowiązań.
  • Zaniedbanie, naruszenie warunków umowy z klientem lub zarządzenia bądź innej zasady prawnej, które mogą mieć zastosowanie do firmy Skrill.
  • Wprowadzenie w błąd, działanie w złej wierze lub inne niewłaściwe postępowanie.

Aby ułatwić nam odróżnienie skargi od standardowego zapytania, użytkownik powinien wyraźnie wskazać, że chce złożyć formalną skargę oraz podać możliwie jak najwięcej szczegółów, co umożliwi dalsze zbadanie jego wątpliwości oraz wypracowanie właściwego rozstrzygnięcia.

Więcej informacji na temat tego, co dzieje się po złożeniu skargi, przedstawiono w procesie rozpatrywania skarg: