Jak mogę zabezpieczyć swój rachunek Skrill?

Aby zapewnić możliwie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa swojego rachunku, zachęcamy użytkowników, aby sami również chronili swój rachunek Skrill. Aby chronić swój rachunek, musisz przestrzegać następujących wskazówek:

  • Nie przechowuj danych do logowania do rachunku Skrill w e-mailu.
  • Nigdy nie udostępniaj danych rachunku (identyfikator rachunku, PIN, hasło) osobom trzecim.
  • Stwórz bezpieczne hasło, które trudno odgadnąć. Najlepsze hasła składają się przynajmniej z 8 znaków i zawierają zarówno litery, liczby, jak i symbole. Połączenie prostego wyrażenia z kilkoma liczbami lub symbolami to dobry sposób na stworzenie łatwego do zapamiętania i bezpiecznego hasła.
  • Nie używaj tego samego hasła dostępu do rachunku Skrill co w przypadku innych usług online.
  • Posługując się tym samym hasłem dostępu do różnych stron, zwiększasz możliwość uzyskania nieuprawnionego dostępu do swojego rachunku przez osoby trzecie.
  • Zmieniaj hasło regularnie.
  • Jeśli podejrzewasz, że ktoś przechwycił Twoje hasło, zresetuj je w możliwie jak najkrótszym czasie. 
  • Zachowaj ostrożność wobec podejrzanych maili, nie klikaj na linki i nie udostępniaj danych swojego rachunku, jeśli nie masz pewności, że dany e-mail rzeczywiście pochodzi od Skrill.
  • Jeśli masz podejrzenie, że inna osoba zrealizowała transakcję za pomocą Twojego rachunku, zgłoś ten incydent niezwłocznie klikając na dostępną poniżej opcję kontaktu.

 
Pamiętaj, że przedstawiciel Skrill lub partnerzy powiązani z Skrill nigdy nie proszą naszych klientów o udostępnienie hasła lub PIN.