Είναι η κάρτα Skrill Prepaid Mastercard® διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο;

Επί του παρόντος, οι κάρτες Skrill* εκδίδονται μόνο για κατοίκους χωρών που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ορισμένων άλλων χωρών. Επεκτείνουμε συνεχώς τον κατάλογο υποστηριζόμενων χωρών.

 

 

 

*Η κάρτα Skrill διατίθεται μόνο σε κατοίκους εγκεκριμένων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA).