Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την κάρτα Skrill Prepaid Mastercard® μου;

Για να ενεργοποιήσετε την κάρτα Skrill* σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

    1.Αφού συνδεθείτε στον Skrill λογαριασμό σας, επιλέξτε την ενότητα ΚΆΡΤΑ SKRILL και στη συνέχεια, ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ > ΦΥΣΙΚΉ ΚΆΡΤΑ.

    2. Συμπληρώστε τα τελευταία 4 ψηφία της κάρτας, τον κωδικό CVV (τον τριψήφιο αριθμό στην πίσω όψη της κάρτας) και την ημερομηνία γέννησής σας και πατήστε στην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ.

    3. Mε την επιτυχή ενεργοποίηση της κάρτας σας, θα εμφανιστεί σε μήνυμα στην οθόνη σας ο κωδικός PIN* της προπληρωμένης κάρτας Skrill prepaid MasterCard®.

Σημειώση: Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αποκλεισμό αναδυόμενων παραθύρων στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Για λόγους ασφαλείας, θα σας συνιστούσαμε να μην αποθηκεύετε ηλεκτρονικά τον κωδικό PIN της Skrill κάρτας σας, και ούτε να τον γνωστοποιείτε σε τρίτα πρόσωπα.

Εάν δεν είστε σε θέση να ενεργοποιήσετε την κάρτα Skrill σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, επιλέγοντας το διαθέσιμο κανάλι επικοινωνίας που παρατίθεται παρακάτω. Στην επικοινωνία σας μαζί μας, παρακαλούμε όπως μας παρέχετε τα 4 τελευταία ψηφία και την ημερομηνία λήξης της κάρτας Skrill σας.

 

 

 

*Η κάρτα Skrill διατίθεται μόνο σε κατοίκους εγκεκριμένων χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA).