Μπορώ να πραγματοποιήσω ανέπαφη συναλλαγή με την προπληρωμένη κάρτα Skrill Mastercard®

Ναι, η προπληρωμένη κάρτα σας Skrill Prepaid Mastercard® σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ανέπαφες συναλλαγές κάθε φορά όπου το παγκόσμιο λογότυπο ανέπαφων συναλλαγών της Mastercard® εμφανίζεται στον τερματικό πληρωμών.  

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι οι ανέπαφες συναλλγές έχουν ημερήσια όρια στο ύψος του ποσού που είναι χωριστές ανά τον τόπο όπου λαμβάνει χώρα η ίδια η πληρωμή. Τα δε όρια αυτά ορίζονται από την Mastercard®.

Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει το όριο συναλλαγής, παρακαλούμε να ολοκληρώσετε την συναλλαγή σας χρησιμοποιώντας τον τσιπ κωδικό.  

 

*Η κάρτα Skrill είναι διαθέσιμη μόνο σε κατοίκους των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).