Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω κάποια βασικά προβλήματα;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Skrill σε σε όλα τα συνήθη προγράμματα περιήγησης, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera.

Ορισμένες φορές κατά τη σύνδεση, την πραγματοποίηση μιας κατάθεσης, αποστολής ενός εγγράφου κ.λπ., μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Συχνά, η διόρθωση προβλημάτων αυτού του είδους είναι απλή.

Παραθέτουμε ορισμένες απλές ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για τη διόρθωση τεχνικών προβλημάτων:

  • Κάντε εναλλαγή σε ανώνυμη λειτουργία (χρησιμοποιώντας ένα παράθυρο ιδιωτικής περιήγησης) (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari) και αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, κάντε εκκαθάριση του cache περιήγηση, των cookies και του ιστορικού (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari)
  • Ενεργοποιήστε τα αναδυόμενα παράθυρα (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari)
  • Δοκιμάστε να κάνετε το ίδιο από κάποιο άλλο πρόγραμμα περιήγησης/ συσκευή
  • Απενεργοποιήστε τα πρόσθετα/ επεκτάσεις αποκλεισμού διαφημίσεων (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari)
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε κάποιο εξωτερικό λογισμικό όπως VPN/ διακομιστή μεσολάβησης που μπορεί να περιορίζει τις λειτουργίες (ορισμένα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένο VPN όπως το Opera)
  • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο είναι σταθερή (μπορείτε να ανοίξετε άλλους ιστότοπους/ βίντεο χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση) και, αν όχι, επανεκκινήσετε την σύνδεσή σας (κάνοντας επανεκκίνηση του μόντεμ ή αποσυνδέοντας το καλώδιο του μόντεμ και συνδέοντάς το ξανά). Καλέστε την υπηρεσία παροχής internet αν η σύνδεσή σας δεν αποκατασταθεί μετά την επανεκκίνηση.

Εάν αυτές οι ενέργειες δεν διορθώσουν το πρόβλημα, θα διερευνήσουμε για πιθανό σφάλμα στον ιστότοπό μας. Για να μας βοηθήσετε να επιλύσουμε γρήγορα το πρόβλημα, αποστείλετέ μας ένα στιγμιότυπο οθόνης καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος.