Τί είναι η Ισχυρή Επαλήθευση Πελάτη

Η Ισχυρή Επαλήθευση Πελάτη είναι καινούργια Ευρωπαϊκή κανονιστική απαίτηση που αποσκοπεί στην πιο ασφαλή πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών και τίθεται σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου 2019.   

 

Τίαλλάζει;

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στον επιχειρηματικό κλάδο, σε ορισμένες περιπτώσεις (όταν συνδέεστε ή ολοκληρώνετε την συναλλαγή) ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετη επιβεβαίωση είτε μέσω αποστολής μηνύματος SMS στο κινητό σας τηλέφωνο με εξαψήφιο κωδικό ή μέσω επιβεβαίωσης της κύριας ηλεκτρονικής διεύθυνσής σας. Περισσότερες λεπτομέρειες πως να το κάνετε μπορείτε να δείτε  εδώ.   Αν έχετε κάνει λήψη, εγκατάσταση και σύνδεση στην εφαρμογή Skrill για κινητές συσκευές τουλάχιστον μία φορά κατά το παρελθόν μπορεί να λάβετε μια ειδοποίηση αυτόματης προώθησης για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας.

 

Πώς να προσθέσω αριθμό τηλεφώνου ή να αλλάξω τον ήδη υπάρχοντα;  

Για να προσθέσετε αριθμό τηλεφώνου ή να αλλάξετε τον ήδη υπάρχοντα, πατήστε εδώ , επισκεφτείτε την 'Προσωπικά στοιχεία' > 'Εισάγετε' δίπλα στην διεύθυνσή σας. Θα επαληθεύσουμε τον αριθμό του τηλεφώνου σας μέσω ενός εξαψήφιου κωδικού, απεσταλμένου σε μήνυμα SMS, προτού αποθηκευθεί ο αριθμός στο προφίλ σας. Εάν δεν μπορείτε να λάβετε μήνυμα SMS με τον κωδικό για την επιβεβαίωση, μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από την δυνατότητα επαλήθευσης της κύριας ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.  

 

Πώς να αλλάξω την κύρια ηλεκτρονική διεύθυνσή μου;

Για να ορίσετε δευτερεύουσα ηλεκτρονική διεύθυνση ως κύρια, πρέπει πρώτα να την επαληθεύσετε. 

Για να επαληθεύσετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

  • Στην κατηγορία «Ρυθμίσεις» του Skrill λογαριασμού σας πατήστε «Προσωπικά στοιχεία». 
  • Πατήστε «Επαλήθευση» δίπλα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
  • Μόλις πατήσετε στην 'Επιβεβαίωση', αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστέλλεται στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση με έναν εξαψήφιο κωδικό. Ο δε κωδικός ισχύει για 15 λεπτά. Πρέπει να τον χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρώσετε την διαδικασία της επαλήθευσης.     

Για να ορίσετε ως κύρια ηλεκτρονική διεύθυνση κάποια από τις δευτερεύουσες, πατήστε στο 'Ορισμός ως κύρια' δίπλα στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατηγορία 'Ρυθμίσεις' > 'Προσωπικά στοιχεία'.  

 

 

*Όταν συνδέεστε, μπορείτε να επιλέξετε ‘Να μην ερωτηθώ ξανά σε αυτή τη συσκευή για να συνδέεστε με τον λογαριασμό σας γρήογρα και εύκολα. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις καταχωρισμένες συσκευές σας στην κατηγορία 'Ρυθμίσεις' > 'Ασφάλεια' > 'Καταχωρημένες συσκευές' του λογαριασμού σας.  

*Οταν δίνετε εντολή για πληρωμή, κατά την επιβεβαίωσή της, μπορείτε να ορίσετε τον αποδέκτη ως εμπιστευόμενο για να ολοκληρώνετε τις επόμενες πληρωμές προς τον ίδιο ταχύτερα.