Platba se zobrazuje jako neúspěšná. Co to znamená?

Status „neúspěšná transakce“ se obvykle týká vkladů. Možným důvodem neprovedení transakce může být omezení ze strany vaší banky uplatňované na některé typy plateb, nedostatečný zůstatek na vašem účtu v době pokusu o transakci nebo bezpečnostní omezení.

V takových případech je vhodné obrátit se na vaši banku, potvrdit údaje o vašem posledním pokusu o platbu (datum, čas, částka a měna) a najít řešení problému s vaší bankou.

V případě, že problém nelze vyřešit okamžitě, můžete si zvolit jinou možnost vkladu.

Pokud váš výběr kartou nebo vrácení peněz obchodníkem zobrazuje stav „neúspěšná transakce“, zkontrolujte platnost své platební karty. Zkontrolujte také, zda byla karta povolena pro obdobné platby. Pamatujte si, že výběry u některých typů karet nejsou podporovány.