Co je plánovaná platba?

Plánované transakce je transakce již přiřazena k vašemu účtu; vy nebo příjemce musí učinit další kroky, aby byla dokončena. Plánovaná platba může být:

  • Odesílání peněz v případě, že příjemce není u Skrill registrovaný. Tento stav se bude zobrazovat, dokud se nezaregistrujte, nebo dokud transakci nezrušíte. V případě, že se příjemce neregistruje do 14 dnů, bude platba automaticky zrušena.

  • Bankovní převod vkladů, které Skrill obdržel, avšak není 100% jistota, že patří vám, protože Skrill má málo informací o jejich původu, nebo žádné. Bude nutné dodatečné ověření, pokud je nebude možno provést, může být transakce vrácena na původní bankovní účet. Obdobné platby mohou být zatíženy správními poplatky.

  • Krátce poté, co dostane banka příkaz, změní se status na „plánovaná transakce“. Je to chvíle, kdy Skrill platby řadí do skupin před jejich odesláním na váš účet. Tento stav se vám obvykle zobrazuje jen pár hodin poté, co jste zadali pokyn k transakci.