Mám problémy s výběrem prostředků na můj bankovní účet. Co mám dělat?

Výběry na bankovní účet lze vykonat jenom na Váš bankovní účet veden na Vaše jméno.

Prosím ujistěte se, že zadáváte správné údaje, když přidáváte svůj bankovní účet.

Pokud si nejste jistí jak vyplnit požadované kolonky, kontaktujte prosím svou banku. Vyplnění nesprávných informací může mít za následek opožděné anebo zamítnuté transakce a/anebo zbytečné poplatky.

Pokud máte potíže, zkontrolujte, zda:

    - jste zadali údaje správně.
    - neexistují žádná omezení týkající se vašeho účtu Skrill.
    - jsou vaše limity dostatečné pro provedení této transakce.
    - neexistují žádná omezení týkající se vašeho bankovního účtu.

Pokud se pokus o výběr nezdaří, pak se při příštím pokusu o výběr na vašem účtu zobrazí více informací. Postupujte podle pokynů uvedených k vyřešení jakýchkoli problémů, které by mohly vzniknout, a zkontrolujte, zda jste zadali dostatek informací, aby mohl Skrill váš výběr zpracovat.