Co je ukazatel Krypto Získu/Ztráty?

Funkce Získ/Ztráta vám poskytuje cenný přehled o ziscích (nebo ztrátách), které byste měli, kdybyste v určitém okamžiku prodali určitou kryptoměnu *. Zisk / Ztráta představuje rozdíl mezi tržní hodnotou a průměrnou nákupní cenou vašeho zůstatku.

Průměrná nákupní cena je střední cena všech vašich nákupů od prvního nákupu, dokud neprodáte celý zůstatek určité kryptoměny. Jakmile prodáte celý zůstatek určité kryptoměny, průměrná nákupní cena již nebude zohledněna pro budoucí obchody a bude resetována. Pokud začnete kumulovat zůstatek ve stejné kryptoměně, začne se znovu vypočítávat průměrnou nákupní cenu. Kryptoměny, které jste dostali prostřednictvím služby Převod peněz jsou z výpočtu vyloučeny.

Kvůli tomu, že funkce Zisk / Ztráta je založena na rozdílu mezi tržní hodnotou a průměrnou nákupní cenou vašeho zůstatku, jak je popsáno výše, uvidíte ukazatel Zisk, pokud v okamžiku směny  profitujete z obchodu:

* Klikněte pro zvětšení obrázku

nebo ukazatel Ztráta, pokud neprofitujete z obchodu:

* Klikněte pro zvětšení obrázku

Přesná částka / procento zisku / ztráty bude uvedena v příslušném poli.

Poznámka: Tyto ukazatele můžete vidět jen v případě jste již obchodovali s určitou kryptoměnou.

 

 

* Služba je dostupná pouze v určitých zemích. Jestli vidíte sekci Kryptoměna na Vašem Skrill účtu, to znamená, že je ta služba pro Vás dostupná.