Dwustopniowa autoryzacja (2FA)

1. Co to jest dwustopniowa autoryzacja (2FA)?

 • Dwustopniowa  autoryzacja, znana również jako 2FA, stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa, która jest znana jeszcze jako "autoryzacja multi faktor ", która wymaga nie tylko hasła i nazwy użytkownika, ale jeszcze czegoś , co tylko  użytkownik  zna, czyli informacji, która  tylko ten użytkownik  powienien znać albo mieć  w danej chwili - taka jak fizyczny  token.
 • Korzystanie z nazwy użytkownika i hasła wraz z częścia informacji, która tylko dany użytkownik zna utrudnia nieporządanym osobom dostęp i kradziez danych osobowych lub tożsamośi tej osoby.

2. Jak można włączyć autoryzację 2-Factor (2FA)?

 • W zakładce 2-factor authentication kliknij "Włącz", aby otworzyć sekcję  i kliknij przycisk "'WŁĄCZ uwierzytelnianie dwuczynnikowe". Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji.


 

 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyswietlajacymi sie na ekranie  konfiguracjnym.
 • Musisz zainstalować aplikację „Google Authenticator” poprzez  Apple App Store lub ze Google Play store na Twoje urządzenie osobiste.

 • Urządzeniem, skanując kody kreskowe QR, które są wyświetlone na ekranie ustawień. Można również ręcznie wprowadzić klucz, klikając 'Ręczne wprowadzanie klucza "

 •  Wewnątrz okna konfiguracji wpisz kod wyświetlany przez aplikację Google Authenticator. Twój adres e-mail zostanie wyświetlony pod kodem 2FA w potwierdzeniu na to, że to jest prawidłowe konto.

 • Kliknij przycisk 'Potwierdź i zapisz' i możesz przejść do ekranu sukcesu.
 • 2FA  kodów odzyskiwania dostępu będą wyświetlone. Są to tylko jednorazowe kody 2FA. Należy przechowywać je w bezpiecznym miejscu. W przypadku utraty telefonu, te kody 2FA mogą być używane do logowania się do konta i do generowania  nowych kodow.
 • Jak tylko konfiguracja dwustopniowej autoryzacji zakończy się powodzeniem, dodatkowe zabezpieczenie będzie możliwe. Jeżeli 2-stopniowa autoryzacja jest włączona, będziesz musiał podać swój 2FA kod z aplikacji Google Authenticator podczas logowania do „Moje konto”, do aplikacji mobilnych Skrill lub do Wallet Checkout.
 • Można włączyć  dwustopniowa autoryzacje tylko poprzez  sekcję My account.

3. Nie mozesz zeskanować kodu kreskowego podczas konfigurowania dwustopniowej autoryzacji 2FA?

 • Jeżeli napotkasz trudności podczas skanowania kodu kreskowego, można wprowadzić kod ręcznie, aby poprawnie skonfigurować Twoje urządzenie. Kliknij  link 'Can not scan the barcode?' i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 • W aplikacji Google Authenticator, kliknij  „+”
 • Typ klucza: upewnij się, że wybrany jest "Time-based"
 • W „Account” wpisz Swój pełny adres e-mail.
 • W ”Key „ wpisz tajny klucz.
 • Kliknij „Done”

4. W jaki sposób można wyłączyć dwustopniową autoryzację 2FA

 • Zaloguj  się do sekcji „Moje konto”, przejdź do sekcji „Ustawienia”

 • W podsekcji  „2-factor authentication” kliknij "'Disable", aby otworzyć  podsekcję i kliknij przycisk "'WYŁĄCZ uwierzytelnianie dwuczynnikowe".

 • Dwustopniowa autoryzacja 2FA będzie wyłączona i zostanie wyświetlony komunikat „Security Token Disabled”. Nie będziesz już musiał podać dodatkowych kodów podczas logowania się.
 • Można tylko wyłączyć  dwustopniowa autoryzacja 2FA  poprzez  „Moje konto”. Dwustopniową autoryzację można wyłączyc jedynie poprzez „Moje konto”
 • Po pomyślnym wyłączeniu 2FA, nadszedł czas, aby wyczyścić swoją aplikację Google Authenticator i usunąć wszystkie stare kody.
 • Aby usunąć stare kody, otwórz aplikację Google Authenticator i kliknij kursor modyfikacji
 • Wówczas zostanie wyświetlony  przycisk „Delete”  dla każdego poprzednego kodu.
 • Usuń kod czasowy, który ma adres e-mail jako identyfikator. Przechowywanie nieaktualnych kodów w swojej aplikacji Google Authenticator nie jest zalecane, ponieważ może to spowodować zamieszanie, jeśli chcesz użyć swojego konta w nowym urządzeniu.
 • Usuwanie konta z Google Authenticator nie wyłączy dwustopniowej autoryzacji 2FA. Musisz zalogować się do sekcji „Moje konto”, aby wyłączyć 2FA przed usunięciem z aplikacji Google Authenticator.

   

5. Instalacja aplikacji Google Authenticator w telefonie / urządzeniu

6. Logowanie się przy użyciu  kodów  dwustopniowej autoryzacji 2FA

 • Kody odzyskiwania dostępu 2FA są generowane, gdy dwustopniowa autoryzacja jest skonfigurowana w sekcji „Moje konto”. Kody te 2FA mogą być stosowane podczas  logowania się zamiast generować kody 2FA poprzez  aplikację Google Authenticator z urządzenia. Każdy kod 2FA odzyskiwania jest  jednorazowym, tzn może być użyty tylko raz.
 • Kody odzyskiwania dostępu 2FA są przydatne, jeśli urządzenie zostanie zgubione lub skradzione.

7. W jaki sposób wygenerować więcej kodów odzyskiwania dostępu?

 • Aby wygenerować więcej kodów dostępu 2FA, wystarczy tylko wyłączyć  dwustopniową autoryzację, a następnie ponownie ją włączyć.  Po ponownej  aktywacji dwustopniowej autoryzacji   zostanie Ci przedstawiona lista kodów  2FA.
 • Wszystkie stare kody będą nieważne, kiedy generowane są nowe kody 2FA.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami  opisanymi w punkcie 2 (Jak można włączyć autoryzacja 2-Factor (2FA)?)

8. Zalogwanie  się do sekcji „Moje konto” przy użyciu dwustopniowej autoryzacji 2FA

 • Przejdź do https://account.skrill.com
 • Wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło do konta Skrill
 • Zostanie wyświetlona sekcja  „Security Token”.
 • Otwórz swoją aplikację Google Authenticator na urządzeniu i wpisz kod 2FA, który się wyświetla w polu „My Account token”.
 • To pozwoli Ci zalogować się bezpiecznie do  „Moje konto”

9. Logowanie sie przy użyciu   iPhone, iPad lub Android

 • Dodaj nowy login na ekranie profilu w telefonie komórkowym, zarówno dlasystemu  iOS i Android
 • Zaloguj się, podając swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Zostanie wyświetlone okno wymagające tokena.
 • Otwórz swoją aplikację Google Authenticator na urządzeniu i wpisz kod z dwustopniowej autoryzacji  2FA, który się wyświetla  w polu wymagające tokena  z mobilnej aplikacji.
 • To pozwoli Ci na udane logowanie.
 • Uwaga: pierwsza transakcja w dokoana aplikacją mobilną  wymaga też wpisu tokena bezpieczeństwa  z Google Authenticator. W ciągu swojej 15-minutowej sesji nie trzeba wprowadzić kodu do następnych  transakcji.

10. Logowanie przy użyciu  portfela Checkout

 • Jeżeli korzystasz z Wallet Checkout, możesz zalogować się oraz zapłacić z swojego bilansu na koncie Skrill
 • Zaloguj się, jak zwykle przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, oraz potem  zostanie wyświetlony ekran wymagający tokena bezpieczeństwa.
 • Otwórz swoją aplikację Google Authenticator na urządzeniu i wpisz kod  z dwustopniowej autoryzacji  2FA, który się wyświetla w polu wymagającym tokena.
 • Pozwoli Ci to zalogować się na swój Skrill Wallet Checkout.

11. Moje kody z aplikacji Google Authenticator nie działają (Android)

 • To może być spowodowane tym, że godzina w Twojej aplikacji Google Authenticator nie jest synchronizowana  prawidłowo.
 • Aby upewnić się, że masz właściwy czas:
 • Przejdź do  głównego  menu  w aplikacji Google Authenticator
 • Kliknij przycisk „Settings”
 • Kliknij „Time correction for codes”
 • Kliknij “Sync now”
 • Na następnym ekranie, aplikacja będzie potwierdzić, że czas został zsynchronizowany, i powinieneś być w stanie korzystać z kodów autoryzacyjnych do logowania się. Synchronizacja będzie synchronizowała tylko czas wewnętrzny aplikacji Google Authenticator, ale nie zmieni ustawienia daty i czasu w urządzeniu.

12. Mój telefon został zgubiony lub skradziony

 • Zalecamy, aby natychmiast zmienić hasło poprzez sekcję „Moje konto”. Możesz użyć kodów autoryzacyjnych dostępu 2FA, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Jeśli nie masz dostępu do kodów 2FA, można się skontaktować z działem obsługi klienta, aby unieważnić dwustopniową autoryzację 2FA z konta.

13. Usunąłem konto w aplikacji Google Authenticator , co powinienem zrobić?

 • Jeśli usunięto konto z swojej aplikacji Google Authenticator, zalecamy natychmiastową zmianę hasła poprzez „Moje konto”. Możesz użyć kodów  autoryzacyjnych 2FA, aby uzyskać dostęp do swojego konta. Jeśli nie masz dostępu do kodów 2FA, można się skontaktować z działem obsługi klienta, aby unieważnić dwustopniową autoryzację 2FA z konta

14. Co się dzieje jeżeli nie mam dostępu do  Internetu?

 • Niestety, jeśli połączenie z Internetem nie jest dostępne nie będzie możliwe logowanie się do „Moje konto” lub do aplikacji mobilnej.

15. Nie mogę włączyć dwustopniowej autoryzacje  2FA?

 • Jeśli nie ma opcji, aby włączyć dwustopniową autoryzację 2FA, jest to możliwe, że  masz włączony standardowy token. Musisz wyłączyć  swojego zwykłego tokena, zanim będzie można włączyć tokena z dwustopniowej autoryzacji 2FA. Jeśli nie masz zwykłego tokena  i nadal nie możesz włączyć dwustopniowej autoryzacji 2FA prosimy o kontakt z obsługą klienta.

16. Czy mogę używać zwykłego hardware tokenu  i  online software tokenu w tym samym czasie?

 • Nie. Można używać tylko jednego na raz. Musisz wyłączyć token standardowy przed włączeniem software token 2FA.

17. Czy jest dostępna usługa zaufanych urządzeń?

 • Tak. W momencie  logowania się do konta lub przeprowadzania transakcji na stronie handlowca (Wallet Checkout ) za pomocą uwierzytelnienia dwuczynnikowego, zostanie przedstawiona opcja dodania tego urządzenia do zaufanych. Zaznaczając to pole, Twoja przeglądarka zostanie dodana do zaufanych urządzeń w ustawieniach:  Moje konto >>Ustawienia >> Ustawienia konta >> Uwierzytelnianie dwuczynnikowe >> Lista zaufanych urządzeń

18. Ile urządzeń mogę dodać do zaufanych?

 • Maksimum 5 urządzeń (przeglądarki lub urządzenia mobilne). Możesz usunąć stare urządzenia, by dodać nowe, wybierając: Moje konto >> Ustawienia >> Ustawienia konta >> Uwierzytelnianie dwuczynnikowe >> Wybrane urządzenie  >> Zarządzaj >> Usuń

19. Dlaczego poiwnienem dodać urządzenia do zaufanych?

 • Dodanie urządzenia lub przeglądarki do zaufanych narzędzi pozwoli na bezpieczne oraz bezproblemowe logowanie się do konta Skrill. Logowanie się do konta Skrill poprzez urządzenia, które nie zostały dodane do zaufanych, będzie wymagało wygenerowania kodu zabezpieczejącego.