Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων (2FA)

1. Τί είναι η Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων (2FA);

 • Η Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων, η λεγόμενη 2FA, είναι επιπλέον επίπεδο ασφαλείας γνωστό ως «ταυτοποίηση πολλαπλών παραγόντων» που απαιτεί όχι μόνο κωδικό πρόσβασης και όνομα χρήστη αλλά και πρόσθετο στοιχείο που μόνο ο χρήστης έχει, λ.χ. πληροφορία που μόνο εκείνος μπορεί να γνωρίζει ή έχει άμεσα στο χέρι του, όπως κλειδάριθμος ασφαλείας. 
 • Χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης μαζί με πρόσθετο στοιχείο που μόνο ο χρήστης γνωρίζει δυσκολεύει τους τυχόν παραβάτες να αποκτήσουν πρόσβαση και να κλέψουν τα προσωπικά στοιχεία ή την ταυτότητα του χρήστη.

 

2. Πώς να ενεργοποιήσω την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων (2FA);

 • Στο πεδίο της Ταυτοποίησης μέσω δύο παραγόντων (2-factor authentication) πατήστε την «Enable» για να ανοίξει η φόρμα και ύστερα πατήστε «ΕΝΕΡΓΟΣ έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων». Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο εγκατάστασης. 

 • Ακολουθήστε τα βήματα στο παράθυρο εγκατάστασης.
 • Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Google Authenticator από την Apple app store ή Google Play store στην προσωπική σας συσκευή. 

 • Με την συσκευή σας σκανάρετε τον QR κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη εγκατάστασης. Επίσης, μπορείτε εγχείρως να εισαγάγετε τον κωδικό πατώντας «Manual key entry»

 •  Στο παράθυρο εγκατάστασης εισαγάγετε τον κωδικό που εμφανίεται στην εφαρμογή Google Authenticator. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα εμφανιστεί κάτω από τον 2FA κωδικό για να είστε βέβαιοι ότι είναι ο σωστός λογαριασμός. 

 • Πατήστε «Επιβεβαιώστε και αποθηκεύστε» και θα μεταφερθείτε στην οθόνη επιτυχίας. 
 • 2FA κωδικοί αποκατάστασης θα εμφανιστούν. Οι κωδικοί αυτοί είναι μίας χρήσεως. Καλείτε να τους αποθηκεύετε σε ασφαλές μέρος. Αν χάσετε την τηλεφωνική σας συσκευή, αυτοί οι κωδικοί 2FA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση στον λογαριασμό σας και παραγωγή νέων κωδικών. 
 • Μόλις η Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων εγκατασταθεί επιτυχώς, θα ενεργοποιηθεί και η επιπλέον ασφάλεια. Με την ενεργοποιημένη την Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων, θα αιτηθείτε να εισαγάγετε τον κωδικό μέσω δύο παραγόντων από την εφαρμογή  Google Authenticator κατά την σύνδεσή σας, στην «Ο λογαριασμός μου», στην εφαρμογή της Skrill ή στην Πύλη πληρωμών. 
 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων μόνο από τον «Ο λογαριασμός μου»

 

3. Αδυνατώ να σκανάρω τον γραμμοκωδικό όσο προσπαθώ να εγκαταστήσω την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων;

 • Αν αδυνατείτε να σκανάρετε τον γραμματοκωδικό, μπορείτε να τον εισαγάγετε εγχείρως για να εγκαταστήσετε επιτυχώς την συσκευή σας. Πατήστε τον σύνδεσμο «Can not scan the barcode?» και ακολουθήστε τις οδηγίες. 

 

 • Στην Google Authenticator, πατήστε +
 • Τύπος κωδικού: βεβαιωθείτε ότι «Time-based» είναι η επιλεγμένη 
 • Στην «Account» πατήστε την πλήρη ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 • Στην «Key» πατήστε τον μυστικό σας κωδικό.
 • Πατήστε Done

 

4. Πώς απενεργοποιείτε την Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων 

 • Επισκεφτείτε την «Ο λογαριασμός μου» και πατήστε την κατηγορία «Ρυθμίσεις»

 

 • Στην κατηγορία «Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων» πατήστε «Disable» για να ανοίξει η σελίδα και πατήστε «ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων».

 

 • Η Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων θα απενεργοποιηθεί και μήνυμα «Security Token Disabled» θα εμφανιστεί. Δεν θα απαιτηθεί πλέον να εισάγετε επιπλέον κωδικό όταν συνδέεστε. 
 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων από την «Ο λογαριασμός μου». 
 • Οταν έχετε απενεργοποιήσει την 2FA, είναι καιρός να αφαιρέσετε και την εφαρμογή Google Authenticator και να διαγράψετε τυχόν παλιούς κωδικούς.  
 • Για να διαγράψετε παλιούς κωδικούς, ανοίξτε την εφαρμογή Google Authenticator και πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι (στυλό)
 • Στη συνέχεια θα εμφανιστεί κουμπί για να διαγράψετε κάθε παλιό κωδικό που έχετε εγκαταστήσει.
 • Διαγράψετε τον παλιό κωδικό που έχει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ως αναγνωριστικό. Δεν συνιστάται η αποθήκευση κωδικών στην Google Authenticator καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση αν χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας πολλαπλές φορές. 
 • Διαγράφοντας τον λογαριασμό σας από την Google Authenticator δεν απενεργοποιεί την 2FA. Πρέπει να συνδεθείτε στην «Ο λογαριασμός μου» για να απενεργοποιήσετε την 2FA προτού την διαγράψετε από τον Google Authenticator.

   

 

5. Εγκατάσταση της εφαρμογής  Google Authenticator στην (τηλεφωνική) σας συσεκευή

 • Για iOS επισκεφτείτε την Apple app store και κατεβάστε την Google Authenticator, για Android, επισκεφτείτε την  Google Play store και κατεβάστε την Google Authenticator και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 

6. Συνδέοντας με χρήση 2FA κωδικών αποκατάστασης 

 • Οι 2FA κωδικοί αποκατάστασης παράγονται όταν εγκαταστήσετε την Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων στην «Ο λογαριασμός μου». Αυτοί οι 2FA κωδικοί αποκατάστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Σύνδεσή σας αντί να δημιουργήσετε 2FA κωδικούς από την εφαρμογή Google authenticator στην συσκευή σας. Κάθε 2FA κωδικός αποκατάστασης είναι μίας χρήσεως, λ.χ. μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε μόνο μία φορά. 
 • Οι 2FA κωδικοί αποκατάστασης είναι χρήσιμιες όταν η συσκευή σας απωλέσθηκε ή εκλάπη. 

 

7. Πώς παράγω κωδικούς αποκατάστασης;

 • Για να παραγάγετε τους 2FA κωδικούς αποκατάστασης, απλώς απενεργοποιήστε την Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων και ενεργοποιήστε την εκ νέου. Οταν εγκαταστήσετε την Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων θα λάβετε και το νέο ζευγάρι των 2FA κωδικών αποκατάστασης. 
 • Τυχόν παλιοί κωδικοί θα είναι ανενεργείς μόλις παραχθούν οι νέοι 2FA κωδικοί αποκατάστασης.
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες στο μέρος δεύτερο του παρόντος (Πώς να ενεργοποιήσω την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων (2FA);) 

 

8. Συνδέοντας με χρήση ταυτοποίησης μέσω δύο παραγόντων

 • Επισκεφτείτε την https://account.skrill.com
 • Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για τον Skrill λογαριασμό σας
 • Θα εμφανιστεί παράθυρο κλειδαρίθμου ασφαλείας.
 • Ανοίξτε την εφαρμογή Google Authenticator στην συσκευή σας και εισαγάγετε τον 2FA κωδικό εμφανισμένος στο πεδίο κλειδαρίθμου στην MyAccount.
 • Αυτό θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε με ασφάλεια στον «Ο λογαριασμός μου»

 

9. Συνδέοντας με τηλεφωνική συσκευή iPhone, iPad ή Android

 • Προσθέστε νέα σύνδεση στην οθόνη του προφίλ του τηλεφώνου σας για iOS και  Android
 • Συνδεθείτε με το όνομά χρήστης και τον κωδικό πρόσβασης. Θα παραπεμπείτε στο παράθυρο κλειδαρίθμου ασφαλείας. 
 • Ανοίξτε την εφαρμογή Google Authenticator app στην συσκευή σας και εισαγάγετε 2FA κωδικό εμφανισμένος στο πεδίο κλειδαρίθμου της εφαρμογής κινητού σας. 
 • Θα συνδεθείτε επιτυχώς. 
 • Σημείωμα: η πρώτη συναλλαγή στην εφαρμογή του κινητού σας θα απαιτήσει να εισαγάγετε τον κλειδάριθμο ασφαλείας από την Google Authenticator. Εντός της δεκαπεντάλεπτης περιόδου λειτουργίας δεν θα χρειαστεί να εισάγετε κωδικούς για κάθε επόμενη συναλλαγή. 

 

10. Συνδέοντας με τη Πύλη πληρωμών 

 • Οταν χρησιμοποιείτε την Πύλη πληρωμών, μπορείτε να συνδεθείτε και να πληρώσετε με το υπόλοιπό σας στην Skrill
 • Συνδεθείτε ως συνήθως με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και θα εμφανιστεί το παράθυρο κλειδαρίθμου ασφαλείας. 
 • Ανοίξτε την εφαρμογή Google Authenticator στην συσκευή σας και εισαγάγετε τον 2FA κωδικό εμφανισμένο στο πεδίο κλειδαρίθμου της Πύλης πληρωμών. 
 • Ετσι θα συνδεθείτε επιτυχώς στον Skrill λογαριασμό σας στην Πύλη πληρωμών.

 

11. Οι κωδικοί της Google Authenticator δεν λειτουργούν (Android)

 • Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι ο χρόνος στην Google Authenticator δεν είναι συγχρονισμένος σωστά. 
 • Για να είστε βέβαιοι ότι έχετε τον σωστό χρόνο:
 • Επισκεφτείτε το Κεντρικό μενού της εφαρμογής Google Authenticator
 • Πατήστε Settings
 • Πατήστε Time correction for codes
 • Πατήστε Sync now
 • Στην επόμενη οθόνη, η εφαρμογή θα επιβεβαιώσει ότι ο χρόνος συγχρονίστηκε και θα πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς για να συνδεθείτε. Ο συγχρονισμός θα επηρεάσει μόνο την εφαρμογή Google Authenticator και δεν θα αλλάξει τις ρυθμίσεις Ημερομηνίας και χρόνου της συσκευής σας. 

 

12. Το κινητό μου απωλέσθηκε ή εκλάπη 

 • Σας συνιστούμε να αλλάξετε αμελλητί τον κωδικό πρόσβασης στην «Ο λογαριασμός μου». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 2FA κωδικούς αποκατάστασης για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Αν δεν έχετε πρόσβαση στους 2FA κωδικούς αποκατάστασης, μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών να ανακαλέσουν την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων από τον λογαριασμό σας

 

13. Διέγραψα τον λογαριασμό μου στην εφαρμογή  Google Authenticator, τί πρέπει να κάνω 

 • Αν έχετε διαγράψει τον λογαριασμό σας από την εφαρμογή Google authenticator, σας συνιστούμε να αλλάξετε αμελλητί τον κωδικό πρόσβασης από την «Ο λογαριασμός μου». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους 2FA κωδικούς αποκατάστασης για να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Αν δεν έχετε πρόσβαση στους 2FA κωδικούς αποκατάστασης, μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών να ανακαλέσουν την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων από τον λογαριασμό σας

 

14. Τί γίνεται αν δεν έχω διαδικτυακή σύνδεση;

 • Λυπούμαστε, αλλά αν δεν έχετε διαδικτυακή σύνδεση δεν θα είστε σε θέση να συνδεθείτε στην «Ο λογαριασμός μου» ή στις εφαρμογές κινητού

 

15. Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων

 • Αν δεν έχετε την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων, είναι δυνατόν να έχετε ενεργοποιημένο υλισμικό κλειδαρίθμου. Θα χρειαστεί να απενεργοποιήσετε το υλισμικό προτού μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το λογισμικό της ταυτοποίησης μέσω δύο παραγόντων. Αν δεν έχετε υλισμικό κλειδαρίθμου ενεργές αλλά εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων καλείστε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 

 

16. Μπορώ να χρησιμοποιήσω υλισμικό και λογισμικό κλειδαρίθμου ταυτοχρόνως;

 • Όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο ένα από τα δύο την ίδια στιγμή. Πρέπει να απενεργοποιήσετε το υλισμικό κλειδαρίθμου πριν την ενεργοποίηση του λογισμικού κλειδαρίθμου.

 

17.Υποστηρίζετε αξιόπιστες συσκευές;

 • Ναί. Όταν συνδεθείτε στον λογαριασμό ή το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι με την  ¨Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων ¨  θα σας παρουσιαστεί ένα πλαίσιο ελέγχου με την επιλογή  ¨Εμπιστευθείτε αυτή τη συσκευή¨. Κάνοντας ΄΄τικ΄΄ στο κουτί θα προσθεθεί το πρόγραμμα περιήγησης σας στον πίνακα με τις αξιόπιστες συσκευές σας μέσα από [Ρυθμίσεις]> [Προσωπικές πληροφορίες]> [Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων 2FA].

 

18. Πόσες αξιόπιστες  συσκευές μπορώ να έχω;

 • Το  μέγιστο είναι 5 συσκευές (πρόγραμμα περιήγησης ή κινητές συσκευές). Μπορείτε να αφαιρέσετε παλαιότερες συσκευές για να προσθέσετε νέες μέσω του πίνακα με τις αξιόπιστες συσκευές σας μέσα από [Ρυθμίσεις]> [Προσωπικές πληροφορίες]> [Ταυτοποίηση μέσω δύο παραγόντων 2FA].

19. Γιατί να εμπιστεύομαι τις αξιόπιστες συσκευές;

 • Έχοντας αξιόπιστη συσκευή ή ενός προγράμματος περιήγησης θα σας επιτρέψει μια ελεύθερη από ταλαιπωρία και ασφαλή εμπειρία σύνδεσης στον λογαριασμό σας. Οποιεσδήποτε συσκευές δεν είναι από τις αξιόπιστες συσκευές θα χρειάζονται από τους χρήστες να δημιουργήσουν έναν κωδικό ταυτοποίησης μέσω δύο παραγόντων για να συνδεθούν στον λογαριασμό τους.